Sprawy korporacyjne

Image

Opracowujemy dokumenty korporacyjne wymagane przepisami prawa, takie jak umowy spółek, statuty, regulaminy, itp., tak aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy właścicieli i ułatwić bieżące prowadzenie biznesu.

Opracowujemy także inne dokumenty związane z ładem korporacyjnym takie jak protokoły i uchwały podejmowane na posiedzeniach organów spółek, księgi protokołów i wiele innych.

Przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy z partnerami zewnętrznymi (umowy o współpracy, umowy inwestycyjne i inne), oraz reprezentujemy klientów w negocjacjach.