Restrukturyzacje - Przekształcenia
Połączenia, Podziały

Image

Szeroko pojęte restrukturyzacje są działaniami złożonymi zarówno pod względem prawnym jak i podatkowym. Odpowiednie ich zaplanowanie jest kluczowe dla końcowego sukcesu.  We współpracy z klientem realizujemy procesy restrukturyzacji z uwzględnieniem następujących zasadniczych etapów:

  1. wstępne omówienie celu restrukturyzacji i możliwych form jego realizacji,
  2. przygotowanie informacji na temat szczegółowych konsekwencji prawnych i podatkowych restrukturyzacji, wraz z rekomendacją co do wyboru najkorzystniejszej formy (np. w formie opinii prawno-podatkowej)
  3. sporządzenie harmonogramu procesu,
  4. przygotowanie biznesu do restrukturyzacji (np. wcześniejsze wydzielenie majątku),
  5. podatkowe zabezpieczenie procesu w oparciu o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,
  6. realizacja/monitorowanie etapów procesu, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
  7. wymagana rejestracja sądowa.