Optymalna forma prawna

Image

Utworzenie podmiotu gospodarczego jest na pozór czynnością prostą. Nic jednak bardziej mylnego. Wybór formy prawnej oraz czynności podjęte na etapie zakładania firmy w bezpośredni sposób rzutują na przyszłość przedsiębiorstwa i jego właścicieli w takich sferach jak: odpowiedzialność za zobowiązania firmy, sposób opodatkowania firmy i jej właścicieli, relacja między organami podmiotu a jego właścicielami, struktura organizacyjna podmiotu, zabezpieczenie majątku obecnego i przyszłego, oraz zapewnienie pewności i ciągłości funkcjonowania firmy, zwłaszcza w sytuacjach losowych.

W tym zakresie oferujemy przede wszystkim:

  1. wsparcie w procesie wyboru formy prawnej i opracowanie struktury organizacyjnej dopasowanej do zamierzenia gospodarczego;
  2. przygotowanie dokumentów korporacyjnych;
  3. przeprowadzenie procesu tworzenia podmiotu.

Współpraca z przedsiębiorcami pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia w zakresie bardziej skomplikowanych zamierzeń inwestycyjnych: niejednokrotnie tworzyliśmy konsorcja i holdingi, oraz spółki joint – venture. Z uwagi na zwiększające się zaangażowanie społeczne biznesu, oferujemy także tworzenie stowarzyszeń i fundacji.