Interpretacje podatkowe

Image

Powody, dla których potrzebne jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej są przynajmniej trzy:

  • możliwość jednoznacznego wyjaśniania istotnych zagadnień podatkowych w związku z absurdalnym wręcz skomplikowaniem polskich przepisów,
  • znaczna wartość działań podejmowanych przez przedsiębiorców,
  • możliwość uzyskania zabezpieczenia przed zmiennym podejściem fiskusa do interpretacji przepisów podatkowych.

Nasze doświadczenie w sporządzaniu wniosków wskazuje, że uzyskanie pozytywnej interpretacji wymaga:

  1. zgromadzenia szczegółowych informacji o przedsięwzięciu, którego będzie dotyczyć wniosek o interpretację,
  2. rzetelnego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, z odpowiednim uwzględnieniem informacji ogólnych i szczegółowych,
  3. przedstawienia dogłębnej analizy przepisów podatkowych na poparcie korzystnego stanowiska,
  4. właściwej współpracy z Krajową Informacją Skarbową, w sytuacji, gdy pojawią się z jej strony dodatkowe pytania,
  5. drobiazgowego dopełnienia formalności wymaganych dla skutecznego złożenia wniosku o interpretację.

Należy podkreślić, że indywidualna interpretacja podatkowa daje ochronę przewidzianą w Ordynacji Podatkowej tylko w przypadku, gdy przedstawiony we wniosku o jej wydanie stan faktyczny jest tożsamy z rzeczywistymi działaniami podjętymi przez przedsiębiorcę.

Zapewniamy kompleksową obsługę wniosków o interpretacje podatkowe, tj. reprezentowanie przedsiębiorcy w procesie ubiegania się o interpretację, uregulowanie wymaganych opłat, sporządzenie treści wniosku w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, złożenie wniosku w formie elektronicznej (co przyspiesza proces wydania interpretacji), współpracę z Krajową Informacją Skarbową, odbiór interpretacji i przygotowanie informacji dla klienta o istocie rozstrzygnięcia.