Sprzedaże i nabycia firm (M&A)

Image

Z różnych przyczyn może nadejść w przedsiębiorstwie moment, w którym sprzedaż firmy jest optymalnym rozwiązaniem – zarówno dla dalszego rozwoju firmy, jak i dla jego właściciela lub właścicieli. Przedmiotem transakcji jest często dorobek całego życia, dlatego z perspektywy właścicieli istotne jest zarówno uzyskanie najlepszej ceny, jak i znalezienie odpowiedniego nabywcy.

Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  1. przeprowadzenie analizy i określenie optymalnej formy i struktury transakcji,
  2. wskazanie najkorzystniejszej pod względem podatkowym struktury transakcji,
  3. restrukturyzacja firmy (np. przekształcenie lub podział spółki) w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji sprzedaży,
  4. opracowanie harmonogramu procesu sprzedaży i ew. restrukturyzacji,
  5. organizacja i nadzór nad procesem „due diligence” (badania Spółki przez potencjalnego nabywcę),
  6. doradztwo podczas negocjacji warunków sprzedaży,
  7. prawno-podatkowa obsługa zamknięcia transakcji.